Mange seje og billige e-shops

Der er efterhånden kommet rigtig mange e-shops rundt omkring på internettet. Der er selvfølgelig stadig mange af dem der stadig trænger til en kyndig hånd. De mangler gode søgemaskiner der rent faktisk kan finde de ting man søger efter samt sorterings værktøjer der gør det nemmere at finde de varer man skal bruge. [Read more…]

Dårlig lugt i vaskemaskinen

Jeg oplevede for noget tid siden en rigtig dårlig lugt fra min vaskemaskine, både før og efter jeg havde vasket tøj. Det var en rigtig jordslået/kloak-agtig lugt. Det lugtede virkelig grimt og det indbød bestemt ikke til, at jeg vaskede tøj i den, da den dårlige lugt hang i tøjet efter det var vasket.
[Read more…]

Tal en fagmand med, første gang du køber hus

Det kan være meget uoverskueligt at flytte fra en lejlighed til et hus. Hvor stort et hus vil man have? Hvad skal man kigge efter? Hvilken prisklasse går man efter? Osv. osv.
[Read more…]

Vintersko og mode

Moden kan være helt anderledes end sidste år, når det gælder vintersko. Ens for alle er dog vigtigheden af at være tætte, specielt til det danske vintervejr, der i perioder kan være meget smattet.
[Read more…]